ภาพกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการทักษะอาชีพของนักเรียน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,14:49   อ่าน 69 ครั้ง