ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตำบล ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้โรงเรียนบ้านดงซ่อม เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโกสัมพี
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,14:36   อ่าน 74 ครั้ง