ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร บริจาครถยนต์ส่วนกลาง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านดงซ่อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,09:57   อ่าน 168 ครั้ง