ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านดงซ่อมได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดสระปทุม (มิตรภาพ ที่ 54) จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ
นายสมนึก  อ้ายง้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดสระปทุม (มิตรภาพ ที่ 54) จ.พิจิตร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,16:12   อ่าน 1531 ครั้ง