ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านดงซ่อมได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 2 -3) โดยมีกิจกรรมการทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน จังหวัดกำแพงเพชร
การทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ วัดในชุมชน
เตรียมตัวออกเดินทาง
แหล่งเรียนรู้การปลูกกล้วยไข่ในชุมชน
วัดเขาวังเจ้า ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุ อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จ.กำแพงเพชร
ศาลหลักเมือง จ.กำแพงเพชร
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จ.กำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,16:17   อ่าน 462 ครั้ง