ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดงซ่อม ในนาม ศูนย์ PEER อำเภอโกสัมพีนคร จัดการประชุมเพื่อนิเทศติดตามและชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายและจุดเน้น
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,14:04   อ่าน 462 ครั้ง