ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสมนึก อ้ายง้าว มอบทุนให้นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษ่า ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,14:07   อ่าน 945 ครั้ง