ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไข และติดตามพัฒนาการของ ผู้เรียนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,17:27   อ่าน 276 ครั้ง