ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านดงซ่อม จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2562
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านดงซ่อม จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยมี นายสมนึก อ้ายง้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครู
และนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย และจัดกิจกรรมการประกวด
พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,10:16   อ่าน 148 ครั้ง