ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ทางโรงเรียนบ้านดงซ่อมได้จัด อบรมให้ความรู้ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการใช้ EM (Effective Microorganisms)
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2562,21:05   อ่าน 42 ครั้ง