ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเดินรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2562,21:25   อ่าน 68 ครั้ง