ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านดงซ่อมร่วมกับชมรมครูอำเภอโกสัมพีนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พร
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,20:52   อ่าน 649 ครั้ง