ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อมเรื่อง ขออนุญาตจัดการเรียนรูปแบบ ON Hand
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม
เรื่อง ขออนุญาตจัดการเรียนรูปแบบ ON Hand
.................................................................
        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ  เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม จึงขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On - Hand (ให้ผู้เรียนทำใบงานและแบบฝึกที่บ้าน) จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งทางกลุ่มไลน์กลุ่มเฟสบุ๊คประจำชั้นเรียน  
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ ณ วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,07:25   อ่าน 181 ครั้ง