ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบันที่ 1๑/2564)
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบันที่ 1๑/2564)
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:23   อ่าน 68 ครั้ง