ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านดงซ่อม นำโดยนายวิมลชัย สิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ได้ทำการมอบทุนให้แก่นักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคระหว่างรอยต่อก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ให้สามารถเรียนได้ตอนเปิดเทอมและป้องกันมิให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาจากสถานการณ์ดังกล่าว
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,11:09   อ่าน 41 ครั้ง