ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 8 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านดงซ่อม
นำโดยนายวิมลชัย สิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู
โรงเรียนบ้านดงซ่อมร่วมประชุม การติดตามการเรียนทางไกล ใน
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในระยะที่ 3 เพื่อกำหนดแนวทาง การบริหารการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของโรงเรียนเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนในการเปิดภาคเรียน ตามแนวทางการใช้ชีวิตในรูปแบบ
ใหม่หรือ New Normal ในปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563,15:09   อ่าน 43 ครั้ง