รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
72/1 หมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา   ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055-760026
Email : dongsomschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :