ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 16 วันศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2563
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 14 วันศุกร์ ที่ 31 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 13 วันศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 11 วันศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 10 วันศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 9 วันที่ 28 มิถุนายน 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 8 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 7 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคร
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวต
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 6 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 12-18 มกราคม 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 5-11 มกราคม 2563
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 22-28 ธันวาคม 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 15-21 ธันวาคม 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 1-7 ธันวาคม 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 24 - 30 พฤศจิกายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 10 - 23 พฤศจิกายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 19 - 21 ตุลาคม 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 16-21 กันยายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 9-15 กันยายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 2-8 กันยายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 19 ถึง 25 สิงหาคม 2562
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 12 ถึง 18 สิงหาคม 2562
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม