ปฐมวัย

นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา โพฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0