ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สีชอล์ค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาพร วงค์สุวรรณ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:30   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลป์สร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิดาภา อ่อนนุ่ม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:26   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกาญจนา บุญปล้อง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:22   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิยะดา เกตุกลมเกลา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:02   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ต่อเติมภาพ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชชา จบหิมเวศน์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:58   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมีนธาดา ทองสุพรรณ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:55   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ต่อเติมภาพ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระวิธ ปานาตี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:54   อ่าน 56 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดีบาง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:49   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน Pixel Art มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,10:06   อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ด.ช เอกชัย พ้วงสมบัตร์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2555,16:13   อ่าน 996 ครั้ง