ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:36   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บาติก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณธร โสมเขียว และเด็กหญิงศิริพร พุฒจอน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:35   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพแบบไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประกายดาว กองมูล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:34   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพแบบไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัชญา ทับกุล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:31   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สีชอล์ค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาพร วงค์สุวรรณ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:30   อ่าน 231 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศิลป์สร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิดาภา อ่อนนุ่ม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:26   อ่าน 174 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกาญจนา บุญปล้อง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:22   อ่าน 242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิยะดา เกตุกลมเกลา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:02   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ต่อเติมภาพ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชชา จบหิมเวศน์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:58   อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อผลงาน : pixel art
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมีนธาดา ทองสุพรรณ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:55   อ่าน 136 ครั้ง