ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ด.ช เอกชัย พ้วงสมบัตร์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2555,16:13   อ่าน 933 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ ๒
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2554,19:52   อ่าน 2691 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2554,19:52   อ่าน 13057 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2554,21:01   อ่าน 2259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ้าเช็ดหน้าบาติก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนนุ่ม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2554,21:01   อ่าน 1274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ้าเช็ดหน้า
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชาภัทร อินน้อย
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2554,14:00   อ่าน 1020 ครั้ง