ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงซ่อม โดย คุณครูสมพร หงษ์ยิ้ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,10:10  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบฝึกทักษะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,10:04  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Amazing Word สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:15  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2559,15:28  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..