ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Amazing Word สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:15  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2559,15:28  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..